$('.cheque').click( function(){ alert('send cheque to'); }); Skip to main content

Times of Kudlu News

ಫ್ಲೋರಿಡಾ(ಅಮೆರಿಕ): “ಅಮೆರಿಕನ್ ಡ್ರೀಮ್’ ಪನ್ಪಿನ “ಕನ’ ಒಂಜೆನ್ ಉಡಲ್ಡ್ ದಿಂಜಾವೊಂದು ಬತ್ತ್‌ದ್, ಬಡಕಾಯಿದ ಅಮೆರಿಕೊಡು ಅಂಚೆನೇ ಕೆನಡಾ ದೇಶೊಲೆಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಬಾಂಧವೆರ್, ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೪ ಬುಧಾರ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೊಸ...
Read More